Array ( [0] => [1] => programusavrsavanja-za-poslove-treneraice-streljastva-u-disciplinama-puske-i-pistolja ) Zagrebački streljački savez

Program usavršavanja za poslove trenera/ice streljaštva u disciplinama puške i pištolja

Objavljen je poziv za upis u Program usavršavanja za poslove trenera/ice streljaštva u disciplinama puške i pištolja koji predstavlja višu razinu stručnog usavršavanja i školovanja, a omogućava trenerima koji su do sada završili program osposobljavanja da usavrše razinu svojih znanja, vještina i sposobnosti vezanih za tehničku, taktičku, kondicijsku i psihološku pripremu strijelaca, te planiranje i programiranje trenažnog procesa. Popunjenu prijavnicu poslati do 22. rujna 2022. godine na adresu e-pošte sport.uciliste@gmail.com.
Poziv 
Prijavnica