Streljana Maksimir - obustava treninga

Streljana Maksimir, Oboj 2, neće raditi u petak, 11. lipnja 2021. poslije podne od 16h i u subotu, 12. lipnja 2021. cijeli dan.