Socijalna uključenost - pun pogodak! Besplatna škola streljaštva za djecu i mlade u riziku od socijalne isključenosti

UP.02.1.1.08.0065
Korisnik: Zagrebački streljački savez
Partner: Sportski savez Grada Zagreba
Ukupna vrijednost projekta: 992.368,60 kn
Iznos EU potpore: 843.513,31 kn

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Zagrebačkog streljačkog saveza