Pun pogodak - projekt

"Pun pogodak - besplatna škola streljaštva za djecu i mlade u riziku od socijalne isključenosti" projekt je Zagrebačkog streljačkog saveza sufinanciran sredstvima EU. Partner projekta je Sportski savez Grada Zagreba, a uključeni su streljački klubovi i društva na području Zagreba.
Plakat