Kalendar natjecanja 2022.

Objavljen je Kalendar natjecanja HSS-a s organizatorima i planirana natjecanja u Zagrebu za 2022.
Kalendar HSS i ZG 2022